Czech Republic 
Přihlášení
Úvod
Přehled produktů
Příběhy
Produkty

Vážené dámy a pánové!

Není náhodou, že společnost TIANSHI GROUP CO., LTD., CHINA (dále jen „TIANSHI“) věnuje velkou pozornost vývoji nových potravních doplňků a právem vede v Průmyslu ozdravných přípravků Číny a celého zbytku světa. Naše společnost vyrábí 5 řad přípravků, které preventivně působí proti onemocnění organizmu. V současné době se jedná o 100 výrobků. Produkce TIANSHI se úspěšně prodává ve více než 168 státech světa všech kontinentů.

Naše výrobky se spojují s tisíciletou tradici preventivní čínské medicíny a kultury se současnou lékařskou vědou a technologií, což vede k jejich vynikající kvalitě, účinnosti a širokému uznání. Šest přípravků z produkce TIANSHI již získalo Osvědčení kvality FDA v USA. Další přípravky z produkce společnosti jsou FDA v USA posuzovány.

Některé zde uvedené přípravky jsou v České republice ve stádiu registrace. Informujte se o aktuální nabídce přípravků. Žádný ze zde uvedených přípravků není lékem a nemůže lék, odbornou léčbu lékařem nebo odborné vyšetření nahradit. Nesnižujte si dávku léků nebo inzulínu bez souhlasu lékaře. Přípravky působí jako prevence proti vzniku onemocnění a k upevnění zdraví. V řadě případů mohou vhodným způsobem doplnit odbornou léčbu, konzultujte se svým lékařem.

Distribuci a prodej těchto přípravků mohou provádět pouze řádně registrováni členové společnosti TIANSHI. Při této činnosti je třeba dodržovat smlouvu se společností TIAN SHI.CZ s.r.o. a platné zákony České republiky. Informace o přípravcích mohou být podávány v rozsahu a znění, jak jsou schváleny společností TIANSHI. Za odlišné informace nenese společnost odpovědnost.


Přípravky TIANSHI nám poskytují všestrannou péči o naše zdraví.

”Přinášet lidem zdraví a sloužit společnosti” – neměnný princip TIANSHI – kvalitou odpovídáme za Vaše uznání a lásku k přípravkům, které chrání Vaše zdraví, zachovávají štěstí a rodinnou pohodu.

© 2004-2012 Webdesign Proclient s.r.o.     Global Tianshi